В НАП-Ямбол с 6 милиона лева повече от събраните през същия период на миналата година

3 ноември 2010 16:08  |  Общество

Усложнената икономическа обстановка и междуфирмената задлъжнялост са някои от причините, довели до намаляването на корпоративния данък и държавно обществено осигуряване, внесени през 2010 година. Тенденцията се задълбочава през последните месеци, отчитат от НАП- Ямбол.С милион и половина лева по- малко са приходите от ДОО, сравнено с десетте месеца на миналата година. Като цяло внесеният корпоративен данък е почти 4 милиона лева, но и той е с над 1 милион лева по- малко от миналогодишния данък. С 200 хиляди лева по- малко от миналата година са и парите, внесени от физически лица- еднолични търговци, упражняващи свободни професии и назначени на граждански договори лица- 12 милиона лева .
Единственото постъпленията от ДДС / 10 милиона лева/ са близо два пъти повече от внесените през миналата година. Приходите по Закона за данъка върху добавената стойност са предимно от реализирани сделки в страната. Така като цяло постъпленията от преки данъци , които НАП- Ямбол осигури за бюджета са 27 милиона лева и са с 4 милиона лева повече от внесените през 10 месеца на 2009 година.
Близо 56 милиона и 400 хиляди лева общо са приходите от данъци и осигуровки , постъпили в Офиса на НАП- Ямбол през изминалите 10 месеца на годината. Сумата е с 6 милиона лева повече от събраните през същия период на миналата година средства.Постъпленията от осигуровки са над 29 милиона лева, които са само с 230 хиляди лева повече от миналогодишните. За сметка на намалелите приходите от Държавно обществено осигуряване с 1 , 5 милиона лева са се увеличили пък средствата, които жителите на област Ямбол са внесли към Националната здравно осигурителна каса – общо 9 милиона и 300 хиляди лева. В резултат на вливането на АДВ в НАП и предприетите мерки по принудителното събиране е повишена съби-раемостта на глобите и санкциите, в резултат на което неданъчните приходи за деветте месеца на тази година са се увеличили над два пъти спрямо миналата година. Събрани са 78 хил. лв. през тази година при около 22 хил. лв. за същия период на миналата година.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО