ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Публикувано преди 1 година  |  Общество

СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за представяне изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие и на възможностите за подкрепа за местното развитие.

В тази връзка МИГ – Елхово – Болярово отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в планираните информационни срещи на тема „Информация за изпълнение на СВОМР и възможности за подкрепа за местно развитие“, които ще се проведат на:

  • На 24.11.2022год. от 10:30 ч. в град Елхово, зала на Професионална гимназия “Стефан Караджа “ – гр. Елхово
  • На 24.11.2022год. от 14:30 ч. в град Елхово, зала на Народно Читалище „Развитие-1893” гр. Елхово, ул „Родопи” № 1,
  • На 28.11.2022 г. от 13:30 ч. в град Елхово, зала на  Профилирана гимназия “ Св. Климент Охридски “ – гр. Елхово

Информационните срещи се организират във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За допълнителна информация и връзка:
гр.Елхово, ул “Калоян“ № 13, етаж 2
тел.087/9296905,

E-mail: elhovo_lider@abv.bg

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-143/21.20.2016 на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“. Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Елхово – Болярово и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на списанието отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.


Статията е публикувана на 23 ноември 2022
Последвайте ни в Google News Showcase, за да сте в крак с темите на деня


НОВИНИ ИЗВЪН ЕЛХОВО
Отслабването е една от най-трудните задачи, с които можете да се захванете ...
Въздушната спешна помощ влиза в стандарта по Спешна медицина. Това предвиждат промени, ...
Депутатите изслушват Ивайла Бакалова и съпруга ѝ Веселин Денков за оказания им ...
Ако съм на власт ще забраня хазарта, вреден е. Нищо няма да ...
През декември миналата година Ева Падлок се показа като "Снежанка" (в нейните ...
Сър Джим Ратклиф закупи 27.7 процента дялове в гранда Манчестър Юнайтед. "Червените ...
Бойната група на НАТО в Румъния, която е разположена в окръг Брашов, ...
Полша не изключва възможността да въведе забрана за внос на селскостопански продукти ...