Снимки: ЦДГ „Надежда” получи финансиране по Националната програма „С грижа за всеки ученик”

Публикувано преди 12 години  |  Общество, Снимки

И през тази учебна година ЦДГ „Надежда” получи финансиране по НП „С грижа за всеки ученик”. От месец октомври 2012 ще започне обучението по образователно направление Български език и литература за децата от подготвителните групи, в много важен етап от тяхното развитие и преди прехода от детската градина в училище. Проектът е под надслов „Да се научим, за да сме успешни в училище” към Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”. Основната цел на проекта е ограмотяването на деца, невладеещи български език, чрез допълнителна работа по български език и литература и дейности, предполагащи повишаване на мотивацията на родителите към подготовка на децата за училище.

Миналогодишният опит в тази насока показа, че с индивидуалната работа с всяко дете и работата в малки групи се постигат ефективни и добри резултати. Децата се чувстват значими, родителите разбират необходимостта от допълнителна работа и се радват на постиженията на децата си. Резултатите са според достигнатото ниво на овладяване на български език от всяко дете. Проведените дейности и включването на родители – доброволци мотивират децата и техните семейства за овладяването на езика и повишават стремежа им към по-добра подготовка за училище. Овладяването на свързаната реч, повишаването на културата на общуване, подобряването на звуковата култура на децата, обогатяването на речника, са предпоставка за успешен старт в училище.

През тази учебна година работата по проекта ще се извършва в 4 групи с учители Жулиета Георгиева (учител гр. „Червена шапчица”), Станка Николова (ст. учител гр. „Червена шапчица”), Женя Михайлова (учител гр. „Славейче”) и Кина Димова (гл. учител гр. „Щурче”).

Учителите са подготвени за работа с деца, невладеещи български език, прави се успешен подбор на темите и формите за работа. И през тази учебна година групите за допълнителна работа ще работят с децата в специално обособени и пригодени за целта кътове за всяка група, наситени с разнообразен дидактичен материал, литература, реквизит, пособия и всичко необходимо за реализиране на планираните дейности. Достъпът до кътовете за дейност е свободен по всяко време не само за децата, но и за техните родители и семейства. Ще се работи за осъществяване на плавното и целенасочено приобщаване на семействата на децата към дейностите в детската градина , за да се създаде съпричастност и отношение към резултатите и тяхното постигане не само в учебното заведение, но и извън него.

Постоянната и адекватна работа с децата от групите за овладяване на български език и литература преди постъпването в училище, неминуемо ще повишава знанията на децата и ще прави съпричастни техните семейства, ще им дава все повече увереност и сигурност, ще изгражда и засилва доверието към детската градина като институция и към учителите, които работят с децата. Тези положителни характеристики на допълнителната работа в тази насока са достатъчен мотив за продължаването на работата по проекта и превръщането му в неделима част от възпитателно – образователния процес в детската градина.[nggallery id=“645″]


Статията е публикувана на 27 септември 2012

Следете ни в Google News Showcase
НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА