Карцином на пикочния мехур… Какво трябва да знаем? Проф. Красимир Нейков пред ФАКТИ

Публикувано преди 2 седмици  |  България
Карцином  на пикочния мехур… Какво трябва да знаем? Проф. Красимир Нейков пред ФАКТИ

Ракът на пикочния мехур е един от най-често срещаните видове рак. Разграничават се неинвазивен и мускулно-инвазивен карцином на пикочния мехур. В първия случай е засегната само лигавицата на пикочния мехур на пациента, а във втория – ракът е проникнал в мускулатурата. Какво трябва да знаем… Пред ФАКТИ говори проф . д-р Красимир Нейков – специалист уролог, онколог, който към момента е част от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник /FemiClinic, където преглежда, а операции извършва в МБАЛ „Света Богородица”.

– Проф . Нейков, защо все по-често се сблъскваме с диагнозата рак на пикочния мехур?
– Епидемиологично ракът на пикочния мехур заема седмо място от всички злокачествени тумори при мъжете. Когато се разглеждат заедно с честотата им при жените, те се нареждат на десето място. От клиничната практика е добре известно, че честотата е около 3 пъти по-голяма при мъжете в сравнение с жените.

– От вашата практика може ли да кажете, че има фактор, който оказва значително влияния върху образуването на рак на пикочния мехур…
– Тютюнопушенето е един от най-значимите фактори за поява на това злокачествено заболяване. Употребата на цигари причинява 50% от случаите. Честотата се завишава и според това колко продължително в годините е и интензивността му. Цигарите, които съдържат по-малко катран, не водят до намалена честота на рака на пикочния мехур. По отношение на електронните цигари няма единно мнение, но трябва да се има в предвид, че карциногени са открити в урината на пушещите такива цигари. Висок риск се наблюдава и при пасивните пушачи, които по една или друга причина споделят средата на активните пушачи. Работници в среда с ароматни амини , полициклични ароматни хидрокарбони и хлорирани хидрокарбони са с втора по честота причина за наблюдаван при тях такъв раков процес.

– И какво излиза. Ако спрем цигарите, намаляваме риска. Но и трябва да внимаваме в каква среда работим…
– Най-простата профилактична мярка е смяната на работната среда или ако не е възможно – употребата на повече течности и високата диуреза . За пушачите категорично се препоръчва преустановяване на тютюнопушенето .

– Как да разберем, че имаме проблем с пикочния мехур. Какви са симптомите?
– Симптомите, които най-често се наблюдават, са сигналната, еднократна хематурия с или без съсиреци . (б.р.- Хематурия е медицински термин, с който се означава наличието на червени кръвни телца в урината) В последните няколко години зачестяват случаите на случайно открити туморни процеси на пикочния мехур. Това се случва при ултразвуково изследване на коремните органи и пикочния мехур за търсене на други патологични промени. Пациентите преди това не са наблюдавали наличие на кръв в урината.

– И как се действа, ако се съмняваме за проблем. Какви са стъпките?
– При съмнение за такъв процес се препоръчва извършването на уретроцистоскопия , т.е. оглед на пикочния канал и пикочния мехур под местна анестезия. Изследването се извършва с флексибилен уретроцистоскоп , който предизвиква много по-малко неприятни усещания, особено при мъжете в сравнение с жените. Това се дължи на анатомичните особености, тъй като жените има значително по-къса уретра . Ако се забележи такъв процес по време на изследването , се описва вида на тумора, дали е единичен или множествен, локализацията му в кухината на пикочния мехур и крачето, с което туморът се захваща за стената на пикочния мехур.

– А чрез туморни маркери може ли да се хване заболяването?
– При този вид тумор няма клинично доказали се туморни маркери. Излишно е да се протака поставянето на диагнозата и разпространението, което е важно за хода на процеса.

– Какво следва…
– Своевременно лечение. Най-често в клиничната практика се извършва трансуретрална резекция (б.р.- безкръвна оперативна интервенция през пикочния канал) на туморния процес. Това може да се постигне чрез класическата трансуретрална резекция (монополярна или биполярна) или с използването на лазерна енергия, която може да изреже понякога много по-бързо и ефективно тумора в сравнение с предишния метод. Важно условие за качествена диагноза е изпращането на материала от тумора за хистологично изследване. За целта е необходимо да се изпрати материал в:
1. Контейнер, съдържащ тъкан от повърхността (видимата част на тумора)
2. Контейнер, в който се изпраща тъкан от корена (основата) на тумора, независимо, че всичко изглежда много добре резецирано . Човешкото око не може да прецени наличието на ракови клетки. Това е микроскопска диагноза и е работа на патолога!
3. В някои случаи се препоръчва вземане на материал в трети контейнер, чрез който патологът да прецени има ли ракови клетки около основата на тумора

– Какви показатели какво състояние определят?
– Наличието на клетки от истинския мускулен слой на пикочния мехур е необходимо, за да се стадира заболяването. Ако сред тези клетки има и ракови, заболяването се стадира като стадий II. Ако ракови клетки липсват, заболяването е първи стадий. Това е много важно да се разграничи за клиничната практика, защото, най-общо казано, в първи стадий се прилагат противотуморни антибиотици в пикочния мехур. Във втори стадий се препоръчва по-агресивно лечение, което може да наложи отстраняване на пикочния мехур или химио – и лъчение при отказ. Дори и да се стигне до първата възможност, диагностициран по-навреме ракът на пикочния мехур е с по-благоприятна прогноза, отколкото в авансирали случаи.

– Какво е съвременното лечение?
– По-често наблюдаваните случаи в практиката на т.н. мускулнонеинвазивни карциноми се третират с инстилации на различни субстанции в пикочния мехур – химио – или имунопрофилактика на рецидивите. Това лечение изисква задължително ендоскопско наблюдение през определен период от време – уретроцистоскопия , препоръчително флексибилна . В случай, че има съмнение за разпространяване на процеса извън пикочният мехур, е необходимо да се премине към образни методи на наблюдение – скенер или ядреномагнитен резонанс с използване на контрастна материя.
Лечението на това злокачествено заболяване трябва да се провежда от екип с голям опит в ендоскопската диагностика и лечение. При необходимост лечебният подход търпи преоценка с прилагане на по-инвазивни оперативни процедури включително лапароскопска или отворена оперативна интервенция. Прави впечатление, че през последните години значително е намалял броят на радикалните цистопростатектомии (б.р. – отстранява на пикочния мехур заедно с простатата) с ортотопично отвеждане – с изграждане на нов пикочен мехур от тънко или дебело черво на пациента. Спестяването от хирурга на етапи от радикалната цистопростатектомия трудно се компенсира с адювантна химио -имунотерапия (б.р. – допълнителна терапия, която се определя след операцията) плюс лъчелечение .
–––––––––––––––-
Проф . Д-р Красимир Нейков е специалист уролог, онколог със специалност по здравен мениджмънт. Има над 40 годишен клиничен опит. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ ФемиКлиник /FemiClinic, където осъществява консултативна дейност вкл ючително диагностични процедури като:
– Ригидна уретроцистоскопия
– Флексибилна уретроцистоскопия
– Пункционна биопсия на простатата
– Амбулаторно ендоскопско премахване на малки туморни формации от пикочния мехур под венозна анестезия
Като част от екипа на МБАЛ „Света Богородица” извършва оперативни интервенции. Интересите му са свързани с трансуретралната хирургия на долните пикочни пътища, отворени оперативни интервенции с използване на хармоничен скалпел при резекция на пикочен мехур, отстраняване на бъбречни тумори вкл . и на уретерите , лазерни оперативни интервенции при аденом на простатата, тумори на пикочния мехур и разбиване на камъни в пикочния мехур. Извършва следните оперативни интервенции: радикална простатектомия , органосъхраняващи операции на пикочо -половата система, ампутация на пенис с ингвинална и тазова лимфна дисекция, пластични урологични операции, операции при туморни формации на тестиса, операции при вродени малформации на пикочо -половата система, трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур, трансуретрална резекция при обструкции на мехурната шийка, операции за възстановяване проходимостта на пикочните пътища, лазерна енуклеация и вапоризация на простата с обем над 100 грама с използване на най-мощния в страната лазер 200W, лазерно отстраняване на големи туморни формации на пикочният мехур на краче, лазерна литотрипсия на големи конкременти в пикочният мехур. Проф . Нейков преглежда деца.

Източник: fakti.bg


Статията е публикувана на 3 април 2024

Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА

НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО