Нова извънредна сесия на Общински съвет – Елхово

Публикувано преди 1 месец  |  Общество

Нова извънредна сесия на Общинския съвет Елхово се свиква този следобед /10 април/ от 16.30 часа. Дневният ред включва една единствена точка, отново съврзана с проект „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“. Припомняме Ви, че на проведено извънредно заседание на 19 февруари 2024 год – ден след проведено редовно заседание, бе прието Община Елхово да се включи в общ проект заедно с общините Тополовград и Болярово (бел.ред.: Община Болярово водещ партньор) за регистриране на местна инициативна група (МИГ) за рибарство и аквакултури.

В докладната записка днес Общинския съвет Елхово ще разгледат включването на допълнителни четери партньора по проекта освен трите общини, като два от тях са от Елхово. Това са: Сдружение „Обединение на рибопроизводителите от община Елхово“ и „Рибно стопанство-75“ ЕООД, като и двете юридически лица са регистрирани в Елхово, и се представляват от Стоян Росенов Желязков.


Статията е публикувана на 10 април 2024

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА