Ограничения в ползването на питейна вода в община Елхово поради засушаване

11 юни 2024 15:56  |  Общество

На електронната страница на Община Елхово е публикувано съобщение, че поради продължителното засушаване и намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Елхово, съпроводено с високите температури и увеличената консумация на вода, се стигна до намаляване на необходимите количества питейна вода за населените места в общината.

Съгласно Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, операторът „В и К“ ЕООД-Ямбол е предприел конкретни действия за проверка и контрол на рационалното ползване на питейна вода.

За да не се стигне до режим на водоподаване, общинската администрация Елхово одобрява предложените от оператора действия за ограничаване на водоползването, като се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други.

От Община Елхово приканват населението към по-пестеливо използване на водата!Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО