Снимки: Професионална гимназия „Стефан Караджа” град Елхово продължава участието си по проект „Ученически практики”

22 октомври 2013 17:04  |  Образование, Снимки

sptuПрез месец октомври се проведоха редица прояви по проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 5 октомври 2013г. в Ямбол, в залата на хотел „Диана Палас”, се проведе Регионална конференция на наставници, работодателите и учители от професионалните гимназии на територията на Ямболска област, работили по проекта . Конференцията бе открита от регионалния координатор на проекта инж.Роса Георгиева, експерт в РИО на МОН – Ямбол. Екипи от 6 професионални гимназии от област Ямбол взеха участие в конференцията. Отчетено бе изпълнението на дейностите по проекта през изминалия период, дискутираха се въпроси свързани с ролята на наставниците и наблюдаващите учители.
инж.Христо Петев представи презентация за резултатите от участието на ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово в проект “Ученически практики”през учебната 2012/2013 година.

На 11 октомври 2013г. в София, в залата на хотел „Принцес хотел София“ училищният екип на ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово участва в Първа секторна конференция „Бизнес – професионално образование и обучение“. На срещата участваха наставници, работодатели и учители от 376 училища, работещи по проекта. Ръководителят на проекта г-жа Емилия Вълчовска представи целите и дейностите на проекта. Представени бяха инструкции за работа с Уеб информационната система и за отчитене на разходните документи. Проведе се дискусия по актуални проблеми.

От 18 до 20 октомври ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово участва в тридневните изложения „Дни на професиите” по региони в гр.Бургас. Целта на изложението е популяризиране на професиите, на практическото обучение, представяне на добри практики, сътрудничество с бизнеса и обмяна на опит. Участници в изложението бяха професионални училища от области Ямбол, Сливен, Бургас, Кърджали и Хасково. ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово подреди своя щанд със снимки, табло, брошури, мултимедийна презентация и материали, показващи дейността на училището.

Проведените дейности по проект “Ученически практики” говори за желанието на работодателите да си партнират с професионалните гимназии, за установяване на дългосрочно сътрудничество между системата на професионално образование и обучение и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици в реална работна среда.[nggallery id=“1187″]Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА