Снимки: Заключителна изява на ученици от специалност „Малък и среден бизнес” при ПГ „Стефан Караджа” – Елхово по проект „Ученически практики”

Публикувано преди 10 години  |  Образование, Снимки

petЗа втора поредна година ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово участва в реализиране на дейности по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”. На 29 април 2014 година се проведе последната представителна изява от поредицата заключителни изяви на учениците-практиканти.

По проект „Ученически практики” в „Румика-90” ЕООД гр.Елхово, работиха и се обучаваха 6 ученици от специалност „Малък и среден бизнес” при Професионална гимназия „Стефан Караджа” гр. Елхово за „Административен секретар – помощник”.

Учениците бяха обучавани от наставник Тодор Христов – служител в „Румика-90” ЕООД гр.Елхово със съдействието на Тонка Андонова – офис-организатор във фирмата и Иван Данков – наблюдаващ учител от ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово, които помагаха и напътстваха учениците в тяхната работа и обучение.

Учениците-практиканти в продължение на 240 часа работиха в реална работна среда в „Румика-90” ЕООД гр.Елхово. Практиката се провеждаше след приключване на редовните учебни занятия. Учениците се запознаха с фирмената политика, прилагане на нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност. Усвоиха умения за работа с нормативни документи, набавяне, обработване и използване на счетоводна и статистическа информация, правилно обработване, сортиране и съхранение на документацията, изготвяне на протоколи, сведения и доклади, изготвяне на финансово-счетоводни справки, попълване на унифицирани, стандартни форми и документи, водене на делова и търговска кореспонденция, работа с офис техника и съвременни средства за комуникация, работа с персонален компютър и прилагане на нови програмни продукти, работа в среда на база данни и интегрирано използване на приложни програми от пакета MS Office и др.

Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и подобри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

Учениците споделиха, че се чувстват по-уверени в знанията си и по-подготвени за бъдещата си професионална реализация.

Директорът на ПГ “Стефан Караджа” инж. Христо Петев благодари на ″Румика-90″ ЕООД и на учениците за проявената отговорност.

Наставникът г-н Тодор Христов изрази задоволство от постигнатите резултати и връчи сертификати на всички ученици, участващи в проекта.

Екипа от училище който реализира проект „Ученически практики” е : инж. Христо Петев – Директор и функционален експерт; инж. Таня Михнева – консултант по избор на практика; Пенка Бобева – счетоводител.

Дейностите по проекта се отразяваше от медийните партньори: Регионална електронна медия ElhovoNews.info, КТВ „Странджа” и вестник „Елховска дума”.


Статията е публикувана на 29 април 2014

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА