СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” продължава провеждането на информационната си кампания за ...