Уважаеми земеделски производители, Включете се в организираната подписка за връщане на директора на ОДЗ-Ямбол, като ...
На електронната страница на Община Елхово е публикувано съобщение, че поради продължителното засушаване и намаляване ...