Изследователи разработват софтуер с изкуствен интелект за прогнозиране на заболявания

24 януари 2024 15:28  |  Здраве

IntelliGenes, първият по рода си софтуер, създаден в Rutgers Health, съчетава подходи на изкуствен интелект (AI) и такива за компютърно обучение за измерване на значението на специфични геномни биомаркери, за да помогне за прогнозиране на заболявания при пациенти, твърдят неговите разработчици.

Проучване, публикувано в Bioinformatics, обяснява как IntelliGenes може да се използва от широк кръг потребители за анализ на мултигеномни и клинични данни, пише Medical Express.

Зеешан Ахмед, водещ автор на изследването и член на факултета в Rutgers Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research (IFH), каза, че в момента няма изкуствен интелект или инструменти за компютърно обучение, които да изследват и тълкуват целия човешки геном, особено за неспециалисти. Ахмед и членовете на неговата лаборатория Rutgers проектираха IntelliGenes, така че всеки да може да използва платформата, включително студенти или такива без добри познания по биоинформатични техники или достъп до високопроизводителни компютри.

Софтуерът съчетава конвенционални статистически методи с авангардни алгоритми за компютърно обучение, за да създаде персонализирани прогнози за пациентите и визуално представяне на биомаркерите, важни за прогнозирането на заболяването.

В друго проучване, публикувано в Scientific Reports, изследователите са приложили IntelliGenes, за да открият нови биомаркери и да предскажат сърдечно-съдови заболявания с висока точност.

„Има огромен потенциал в конвергенцията на набори от данни и зашеметяващото развитие на изкуствения интелект и компютърното обучение,“ каза Ахмед, който също е асистент професор по медицина в Медицинското училище Робърт Ууд Джонсън.

IntelliGenes може да подпомогне персонализирано ранно откриване на чести и редки заболявания при пациенти, както и да отвори пътища за по-широки изследвания, водещи в крайна сметка до нови интервенции и лечения.“

Изследователите тестваха софтуера, използвайки Amarel, високопроизводителния изчислителен клъстер, управляван от Rutgers Office of Advanced Research Computing. Офисът предоставя изследователска компютърна среда и база данни за изследователите на Rutgers, ангажирани в сложни изчислителни и интензивни проекти с данни.

Източник: fakti.bgСледете ни в Google News Showcase


Още от Светът на здравето