От много години 15 септември се превърна в национален празник за България. На този ден ...
Учителите и възпитателите посрещнаха в днешния празничен ден 38 деца, които ще се обучават в ...
Ръководството, педагогическият и непедагогическият персонал на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –гр. Елхово подкрепя ...
Училищата и детските градини могат да подават документите за участие в схемата „Училищен плод” до ...
Всички училища на територията на община Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това ...
Всички училища на територията на община Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това ...
Всички училища на територията на община Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това ...
Всички училища на територията на община Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това ...
Всички училища на територията на община Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това ...
Във връзка със заповед № РД 09-558 от 11.04.2014 г. на Министъра на образованието, младежта ...
Всички училища в град Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това научихме лично ...
Всички училища в град Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това научихме лично ...
Всички училища в град Елхово имат готовност да започнат учебната 2014/2015 година. Това научихме лично ...
63 966 е броят на децата записани за постъпване в първи клас през новата учебна ...