Обявиха конкурс за директор на Детска градина „Надежда“ – Елхово

9 февруари 2024 14:57  |  Образование

Конкурс за заемане на длъжността директор на Детска градина „Надежда“ в гр. Елхово обявиха от Община Елхово. Причината за провеждане на конкурс е, че настоящият директор е назначен до провеждането на конкурс.

Сред изискванията са кандидатите да са с висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в съответното на длъжността професионално направление, да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.

Конкурсът се провежда в два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо  управление  на детска градина „Надежда“. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса считано от 09.02.2024 г. Повече информация ще откриете на страницата на Община Елхово.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО