Всички кандидати допуснати до писмен изпит в конкурсите за директор на ДГ „Надежда“ и ОДК-Елхово са преминали успешно

Публикувано преди 1 месец  |  Общество

Тримата кандидати, допуснати до писмен изпит в конкурса за заемане на длъжността директор на Детска градина „Надежда“ в гр. Елхово продължават в последен етап, включващ събеседване с кандидатите – решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на детска градина „Надежда“, съобщават от общинска администрация. Кандидатите Детелина Михова, Станка Хаджиева и Мария Куртева следва да се явят на 16.04.2024 год. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Община Елхово.

В последния работен ден на миналата седмица бе съобщено, че единственият кандидат за длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/ Нивелина Василева, също е допусната до последен етап, включващ събеседване с кандидата – решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на ЦПЛР-ОДК Елхово. Събеседването с Нивелина Василева ще се проведе също на 16.04.2024 год. /вторник/, но час по-рано.


Статията е публикувана на 10 април 2024

Следете ни в Google News Showcase


ИЗБОРИ 9 ЮНИ 2024


НОВИНИ ОТ ЕЛХОВО
НОВИНИ ОТ СТРАНАТА И СВЕТА