На 08.11.2013год. децата от филиал с. Маломирово към ЦДГ "Надежда" гр. Елхово поканиха своите родители ...
Вчера в Г „Св. Климент Охридски” – гр. Елхово, г-жа Татяна Миланова в VІІІ-а клас ...
На 5.11.1985 година е открита Целодневна детска градина „Надежда”. Сградата е модерна, функционална, построена за ...
На 1 ноември в Бояново бе отбелязан един изключителен юбилей - 150 годишнината на ОУ ...
Организирани занимания по безопасност на движението по пътищата се проведоха с децата в Целодневна детска ...
В ОУ „Хаджи Димитър” село Гранитово тържествено бе отбелязан Денят на народните будители. Всички с ...
Професионална гимназия  „Стефан Караджа” гр. Елхово е включена в списъка на професионалните гимназии, участващи в ...
На 31.10.2013г бе отбелязан Деня на народните будители в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Елхово. Честването започна със ...
Днес 31.10.2013 г в ОУ ‘ Св.Паисий Хилендарски” тържествено бе отбелязан празника на народните будители ...
За трета поредна година Професионална гимназия „Стефан Караджа” гр.Елхово продължава извънкласните и извънучилищни дейности по ...
На 30.10.2013 г. в Г „Св. Климент Охридски” – гр. Елхово, се проведе открит урок ...
През тази учебна година в ОУ“ Паисий Хилендарски“ – гр.Елхово отвориха врати два нови компютърни ...
През месец октомври се проведоха редица прояви по проект BG051РО001-3.3.07-0001 „Ученически практики”. Проектът се осъществява ...
Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг - София продължава записването за професионален бакалавър "Маркетинг". За ...