Областният управител събра на работна среща кметовете на общини и ръководството на ВиК дружеството

  555 | Публикувано преди 2 месеца  | Общество

Областният управител Димитър Иванов събра на работна среща кметовете на общините от област Ямбол с ръководството на ВиК дружеството, по въпросите на актуалното състояние на водопреносната система, поддържането и експлоатацията на съоръженията и проблемите с водоснабдяването на населението.

Още в началото на срещата областният управител Димитър Иванов заяви ясната си и категорична позиция. „Ангажиментите и задълженията, и на ВиК оператора, и на общините са ясно разписани в подписания през 2016 г. договор. От действията и на двете страни зависи най-важното – хората в областта да не страдат от липсата на вода. Трябва да намерим начин, подход, решения за подобряване на взаимодействието между страните и по-добри резултати.“, каза Д.Иванов.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК дружеството, представи своето виждане и данни по темата. По негово мнение последната 2020 година е била трудна за сектора, поради засушаването, многото аварии, по старата водопроводна мрежа и по-малкото средства в дружеството. „Дружеството не може да прави големи инвестиции през събираемостта от такси за вода. Без общините и държавата това не може да се случи“, смята управителят на ВиК. Данните на дружеството за 2020 г. ясно посочват, че тя е била година с много аварии. За цялата област те са 3300 броя. Като най-много са били те на територията на община „Тунджа“, повече от половината – 1760. В Ямбол ВиК се е сблъскало с 383 аварии, в Елхово – 499, в община Стралджа са били 374 и в община Болярово – 246 аварии.

На база тези данни и предишни анализи на състоянието на общинските водопреносни мрежи, събираемост на таксите и загуби на дружеството по общини, отношение по темата взеха и общинските кметове взели участие в срещата – Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, Петър Киров, кмет на община Елхово, Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“ и Атанас Киров, кмет на община Стралджа.

Кметовете на общини от областта изразиха недоволство от работата на ВиК дружеството. Като акционери в Асоциацията по ВиК посочиха претенции към работа му. Някой от исканията на кметовете към управителя на ВиК са за реформиране на дружеството и оптимизация на работата му, по-голяма ефективност на действията и резултатност, модернизиране начина на работа, формиране на адекватна капиталова програма, представяне на краткосрочни планове за изпълнение и дългосрочни задачи по подобряване водоснабдяването на населението. От своя страна и кметовете поеха ангажимент, спрямо своите бюджети и капиталова програма за 2021 г. да включат средства за ремонт на остарелите общински водопреносни мрежи. Подмяната неминуемо ще води до по-малко аварии и по-малко населени места и хора без вода.

В края на срещата областният управител и председател на ВиК асоциацията Димитър Иванов, изрази общото очакване, че ръководството на ВиК дружеството ще се вслуша в предложенията и вземе предвид ясно изразените искания на кметовете, и от друга страна и кметовете ще изпълняват своите задължения като стопани на общинската водопроводна мрежа, като я подменят и модернизират, в името на една обща цел – населението на общините в област Ямбол.
Абонирайте се за канала ни в YouTube

Харесайте страницата ни във Facebook


ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Благодарим Ви, че четете нашите новини!
Подкрепете дейността на единствената регионална медия в град Елхово - Elhovo.News. Благодарим Ви!

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНО
Снимки: Децата от всички групи в ДГ „Невен“ отправиха пожеланията си към своите майки
На осми март се празнува международният ден на жената. Денят също е повод, децата да изразят своята ... прочети още »
В 15 области в страната е доказано разпространението на британския вариант на COVID-19
В 15 области в страната е доказано разпространението на британския вариант на COVID-19. Това са областите Благоевград, ... прочети още »
ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 8 (осем) вакантни длъжности МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП-Елхово)
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от ... прочети още »
МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
ОБЯВА  за прием на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от ... прочети още »
Областна администрация ще наеме залата на Спортна зала „Диана“ за изборната нощ
Първа от поредица работни срещи на тема организационно-техническа подготовка на Парламентарните избори на 4 април, се проведе ... прочети още »
Предварително попълнените декларации за доходите - от 16 март
Електронната услуга за предварително попълнените данъчни декларации за доходите ще бъде достъпна от 16 март. В нея, ... прочети още »