ОИЦ – Ямбол проведе изнесени приемни за жителите на област Ямбол /снимки/

14 юни 2024 15:18  |  Общество

В периода 10.06.2024 г. до 14.06.2024 г. Областен информационен център – Ямбол проведе цикъл от изнесени приемни във всяка една от петте общини от област Ямбол. В градовете Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и в с. Тенево гражданите имаха възможност да се запознаят с новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, с актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2024 година, с подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който ще се реализира на местно ниво чрез изпълнението на планираните дейности, заложени в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Ямбол, и с други въпроси, свързани с европейското финансиране, което се реализира чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление.

В Ямбол, Елхово и Тенево засилен интерес предизвика проектът на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ от Програмата за развитие на регионите. По нея съответната община (допустими в нашата област са общините Ямбол, «Тунджа» и Елхово), на територията на която се намира сградата, в партньорство със сдружение на собствениците може да кандидатства за дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, системи за енергия от ВЕИ, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура и др.

Посетителите на изнесените приемни получиха и систематизирана информация за отворената в момента за кандидатстване процедура от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Микро и малки предприятия могат да получат между 15 000 и 150 000 лв. за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите.

Целенасочен фокус при представяне на информацията бе поставен и към дейностите, предвидени във всяка една от общините в областта, включени в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции.

Всеки посетител имаше възможността да получи информационни материали, предоставени от Представителството на Европейската комисия в България, листовки, подготвени от експертите от ОИЦ-Ямбол и рекламни материали.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО