От  15 октомври 2012 г. във всички бюра по труда в страната стартира приемът на ...
Успешно приключи втората година от прилагането на „Националната програма по пчеларство за 2011-2013г.” (НПП). Подписани ...
EVN България продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански ...
На 13.10.2012 г. от 10.00 часа Областният съвет на БЧК – Ямбол, чрез доброволци от ...
В рамките само на два дни цветна палитра от нарисувани идеи и мечти разведри офиса ...
Гимназия "Св. Климент Охридски" Елхово е на трето място сред одобрените шест училища в страната, ...
„Непрекъснато търсим възможности да разнообразяваме и развиваме дейностите в нашето читалище. Опитът, който имаме с ...
Директорите на трите от учебните заведение в община Елхово – Тинка Атанасова, Мария Бързулова и ...
От 08.10.2012г. в Община Елхово се провежда обучение на кандидати за приемни родители. Обучението на ...
През изминалата, както и през тази седмица, редица наши читатели от различни части на град ...
Инициативата е част от реализирането на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата ...
За пореден път в Ямбол на 6 октомври 2012 година се проведе традиционен празник на ...