Първа помощ за служители, предоставящи социални услуги в община Елхово

22 май 2024 17:22  |  Общество

От 14 май 2024г., Ямболската червенокръстка организация  стартира поредица от обучения по програмата на БЧК „Първа помощ на работното място“, насочени към служителите, предоставящи социални услуги в Центровете за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в община Елхово.

Инициативата е по предложение от Мариана Милева, ръководител служба „Социални дейности“ в община Елхово и е в изпълнение на Наредбата за качеството на социалните услуги, приета с ПМС № 135 от 22.06.2022г.

По време на обученията  участниците придобиват знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми, причинени от инциденти по време на работа, както с лица с физически и ментални увреждания, така също със служители.

Обсъдиха се конкретни въпроси, свързани с мерките за справяне при различни травматични състояния и ситуации с потенциален риск от инциденти.

Последното обучение ще се проведе на 27 май 2024г., в административната сграда на община Елхово, като в него са включени социални асистенти и служители от Дома за възрастни хора.

Всеки участник, преминал успешно обучението, получава удостоверение за преминат курс „Първа помощ на работното място” от БЧК, със срок на валидност 5 години.Следете ни в Google News ShowcaseНОВИНИ ОТ ЕЛХОВО