За поредна година зрелостниците от Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, постигнаха отлични резултати ...
На 1 юни в град Варна бе награждаването в Националния конкурс за детска рисунка "Приказките" ...
Успешно приключи учебната година за учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ село Гранитово, община Елхово, работещи ...
Днес в Гимназия „Св. Кл. Охридски” – гр. Елхово, се проведе заключителната представителна изява на ...
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово организира ...
Едва девет зрелостници от Ямболска област са постигнали пълно 6,00 на задължителната матура по български ...
Днес в Гимназия "Св. Кл. Охридски" - гр. Елхово, се проведе последната представителна изява на ...
Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Навлизането на ...
На 07.06.2014 г. (събота) ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово проведе екскурзия по проект УСПЕХ BG051PO001-4.2.05-0001 по ...
ПУИ "Н.Й.Вапцаров" - Елхово участва в националния конкурс на МОСВ и ПУДООС "За чиста околна ...
Почивните дни бяха наситени с изяви на децата от ДЮТС „Яница” към УН „Общински детски ...
За новата учебна 2014/2015 година Гимназия „Св. Кл. Охридски“ – гр. Елхово, предлага прием след ...
В репетиционната зала на Общински детски комплекс пред родители, приятели и гости, талантливите децата от ...
Днес г-жа Й. Драгоева – директор на Гимназия „Св. Кл. Охридски” – гр. Елхово, получи ...